نزدیک به یک قرنه  که عاشق شدم...

 

عاشق "عقربه ی بزرگ ساعت زندگیم"...

 

"عقربه ی برزگ ساعت زندگیم، عجله نکن"...

 

تو دلم میگم...

 

اون میره و من فقط به رفتنش نگاه می کنم...

 

خوشحالم...

 

چون ساعت ساز زندگیم، هوامو داره!

 

قراره منم عقربه ای کوچیک بشم...

 کنارش... روزگارتون بخیر...
دسته ها : Del neveshte!
دوشنبه جهاردهم 10 1388
X