پدر و مادرا...

 

سلام...

 

قربون مهربونیاتون...

 

میشه یه کم به حرف های ما گوش کنین؟

 

بچه هاتون...

 

فقط رودخونه هایی هستن که از دل شما چشمه ها جاری می شن...

 

چشمه ها...

 نمی تونن مسیر رودخونه ها رو مشخص کنن...

 

چشمه ها...

 

نمی تونن سد بشن برای رودخونه ها...

 

وگرنه رودخونه مرداب میشه...

 

چشمه ها...

 

درمونی باشین...  واسه زخم های خونیه رودخونه...

 

مراقب رودخونه ها باشین...

 

ولی مثل یه چشمه...  از دور...

 

J

 

روزگارتون بخیر...

 
دسته ها : Del neveshte!
يکشنبه بیستم 10 1388
X