امروز یه چیز جدید یاد گرفتم!

 

یاد گرفتم همیشه لبخند بزنم...

 

حتی وقتی دارم حرف می زنم و کسی توی حرفم می پره و مسخرم می کنه...

 

البته امروز اینکار رو نکردم...

 

سکوت کردم...

 

و از اون جمع اومدم بیرون...

 

که نشون بدم...

جایی نمی مونم که اجازه بدم کسی...

به راحتی مسخرم کنه...

 

کدوم کار درست تره؟

 

لبخند زدن؟

 

یا فرار کردن؟

 

باید عذر خواهی کنم از خودم!

 

و به خودم بگم: دیگه به کسی ضعف نشون نده عزیزم...

 

می تونستم... طوری وانمود کنم که انگار اون هیچ حرفی نزده، و همه به اون بخندن و اون خودش ضایع شه...

 

ولی نخواستم...

 

دلم نمی خواد کسی ضایع شه...

 

حتی اگه دشمنم باشه...

 

پس فکر می کنم...

 

بهتره که ایندفعه که دیدمش...

 

بهش لبخند بزنم...

 

J

 

لبخند یادتون نره...

 روزگارتون بخیر...
دسته ها : Del neveshte!
سه شنبه بیست و دوم 10 1388
X