گاهـــــــــی می شینم و به مشکلاتم فـــــــــــکر می کــــــنم!

 

اینجور مواقع... حس میکنم، دلم با یه کش وصــــل شده

 

به مشکلات و من بــــــــرای فــــــرار کـــــردن...

 

ســـــــــــرعت قـــــدم هامو زیاد مـــــیکنم..

 

 

اما همین که یه کم فاصله می گیــــرم،

 

ایـــــــــــــــن کـــــــــــــــــــــش ...

 

منو دوباره می کشونه سمت این مشکلات!

 

همه ی ما ایـــــــــــــــــــــــنجوری هســــــتیم!

 

چرا می خــــــــــوایم از مشکلات فرار کنیم؟ هـــــــوم؟!

 

فکر کنیـــن رفتین نونوایی... به همین راحتی جاتونو به کسی

 میدین

کـــــــــــــــــــه نـــــــــــــــــــــــون

بگیـــــــــــــــــــــــــره؟

 

پس عقب نشینی نکنین و جاتونو به مشکلات ندین لطفا!

 

D           e            h             e!

 

بشینیــــن کنار مشکلاتتون و بهشون فکر کنین!

 

انقد فکر کنین که کم کم... مشکلات ازتون فرار کنن!

 

لـــــــــــــــــطفــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاً..

 

لبخنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد یــــــــــــــــــادتــــــون

نـــــره!

 

روزگـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــارتون

بخیــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــر!
دسته ها : Del neveshte!
يکشنبه ششم 10 1388
X