بزرگ تر می شوم ، اما...

 

حجم کمتری از زمین را اشغال می کنم...

 

مستطیل کوچک یک متر و هفتاد زیر...

 اتاقکی که نمی دانم چطور... یک مشت خودم و یک عالم تو را جای دهم...
دوشنبه هفتم 10 1388
X