خیلی وقتا...

دلم بهم میگه...

چرا؟

نمی دونم چی بهش بگم... سخته برام...حرف زدن باهاش...

فقط بهش می گم:

آروم باش...این هم میگذره...

چه خوشی...چه نا خوشی...میگذره گلم...

همه چی گذریه

...کل دنیا... می رسیم به آرامشمون... آروم باش...

...تو هم به دلت بگو...

...لبخند یادتون نره...

روزگارتون بخیر...


دسته ها : Del neveshte!
شنبه دوازدهم 10 1388
X